windspiel logo
menu icon
location
mail
teaser
Özlem Haybat   |   Logopädie   |   Logopedi nedir?   |   Fort- und Weiterbildung

KONUŞMA VE DİL TERAPİSTİ NELER YAPAR?


Konuşma ve dil terapisi - Çocuklarda

 • Artikülasyon bozukluğu, misal Peltek konuşma
 • Fonolojik bozukluk: Çocukların; harflerin, hecelerin yada sözcüklerin telaffuzu esnasında sorunlar yaşadığı, doğru bicimde kullanamadığı durumlardır
  Dil bilgisi gelişiminde oluşan aksaklıklar. Örneğin; Hatalı cümle kurulumu
 • Çok küçük kelime hazinesi ve sınırlı hafıza gelişimi
 • Kekemelik: Cümlelerin, kelimelerin ya da seslerin tekrarı veya uzatılması sonucunda oluşur, konuşmanın akıcılığını ve ritmini kaybetmesine neden olur
 • Hatalı yutkunma veya ağız etrafındaki zayıf dudak ve dil kasları
 • Çocuksu ses aksaklığı
 • Otizm
 • Mutizm
 • Down Sendromu v.b. durumların tedavisinde görev yaparlar

Konuşma ve dil terapisi – Yetişkinlerde
 • Afazi: Dil bozukluğu felç, kaza yada beyin travmasından kaynaklanabilir
 • Disartri yada Disfaji: Konuşma bozukluğu yada yutkunma bozukluğu, nefes alma ve ses bozukluğu
 • Kekeleme: Konuşmada akıcılık sorunları
 • Demans: Dil, hafıza, kişilik, kavram gibi mental aktivitelerde görülen bozukluklara bağlı olarak entelektüel fonksiyonların azalmasıdır

İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İletişim kurabilmek, duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise “dil”dir.
    

İnsanın varlığı başka insanların
varlığı ile anlam kazanır.
Logopedi konuşmacıya sadece kelimeleri veya sözcükleri değil, aynı zamanda düşüncelerini ve duygularını karşı tarafa aktarmaya yardımcı olan terapi alanıdır.